„Mikołajkowe wierszowanie”

„Mikołajkowe Wierszowanie”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie recytatorskim organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Gródku.

Cele konkursu:
– popularyzowanie poezji dziecięcej,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– zainteresowanie dzieci poezją,
– zachęcanie do występów na scenie,
– prezentacja umiejętności dzieci,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Regulamin konkursu:
– konkurs recytatorski odbędzie się 5 grudnia w placówce przedszkola,
–  konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego związanego
z tematyką świąt Bożego Narodzenia,
– jury konkursowe dokona oceny wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny,
element ruchu, strój ),
– uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych /3,4,5,6 latki/,
– laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
– ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się po
zakończeniu prezentacji wierszy przez uczestników.

Organizatorzy konkursu:
Beata Bućko, Agnieszka Ławniczuk,
Marta Grycuk, Ewa Gasperowicz, Marta Dzienisik