Rekrutacja 2024/2025

Uprzejmie informuję, że 

od 15.02.2024r.  rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-5 letnich do Punktu Przedszkolnego w Załukach. 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-należy pobrać wniosek w punkcie lub ze strony internetowej przedszkola

– podpisane wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy dostarczyć do pracownika punktu lub dyrektora przedszkola.

Rodzicu pamiętaj o terminach i czynnościach:
1. 15.02.2024r. – 21.02.2024r. ZŁOŻENIE WNIOSKU O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
2. 26.02.2024r. – 08.03.2024r. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
3. 28.03.2024r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I
NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA (zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka).

4. do 04.04.2024r. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA

5. do 05.04.2024r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z MIEJSCA PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA

– wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku – nie liczy się kolejność składania wniosku,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gródku
mgr Lilla Gierasimczyk