Informacja

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Gródku i Punktu Przedszkolnego w Załukach jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Rodzice tych dzieci zobowiązani są  do podpisania OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA/PUNKTU

Druk Oświadczenia można:       

–  pobrać ze strony www.przedszkolewgrodku.pl

lub w przedszkolu.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć

do przedszkola w określonym nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.04.2024r.

Podpisanie Oświadczenia Woli jest potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola/punktu
w roku szkolnym 2024/2025.

Nie podpisanie Oświadczenia Woli w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/punktu na rok szkolny 2024/25.