Dokumenty i informacje

Tu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące spraw organizacyjnych waszych dzieci oraz dokumenty do pobrania.

Informacja

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Gródku i Punktu
Przedszkolnego w Załukach jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.

L.G

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Gródku i Punktu Przedszkolnego w Załukach jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

Rodzice tych dzieci zobowiązani są  do podpisania

OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA/PUNKTU

Druk Oświadczenia można: 

–  pobrać ze strony www.przedszkolewgrodku.pl

lub w przedszkolu.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć

do przedszkola w określonym nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 04.04.2024r.

Podpisanie Oświadczenia Woli jest potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola/punktu
w roku szkolnym 2024/2025.

Nie podpisanie Oświadczenia Woli w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/punktu na rok szkolny 2024/25.

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że 

 

 

od 15.02.2024r.  rozpoczyna się okres rekrutacji

dzieci 3-6 letnich

do Przedszkola Samorządowego w Gródku. 

 

 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

 

-należy pobrać wniosek w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola https://www.przedszkolewgrodku.pl/

 

– podpisane wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy dostarczyć

do intendenta lub dyrektora przedszkola.

 

Rodzicu pamiętaj o terminach i czynnościach:

 

1.

15.02.2024r.

21.02.2024r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

2.

26.02.2024r.

08.03.2024r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

3.

28.03.2024r.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA (zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka).         

4.

do 04.04.2024r.                                  

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA  

 

5.

do 05.04.2024r.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z MIEJSCA PROSIMY  O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

– wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku – nie liczy się kolejność składania wniosku,

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gródku

mgr Lilla Gierasimczyk

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że 

 

od 15.02.2024r.  rozpoczyna się okres rekrutacji

dzieci 3-5 letnich

do Punktu Przedszkolnego w Załukach. 

 

 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

 

-należy pobrać wniosek w punkcie lub ze strony internetowej przedszkola https://www.przedszkolewgrodku.pl/

 

– podpisane wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy dostarczyć

do pracownika punktu lub dyrektora przedszkola.

 

 

Rodzicu pamiętaj o terminach i czynnościach:

 

1.

15.02.2024r.

21.02.2024r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

2.

26.02.2024r.

08.03.2024r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

3.

28.03.2024r.

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA (zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka).         

4.

do 04.04.2024r.                                  

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA  

 

5.

do 05.04.2024r.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z MIEJSCA PROSIMY  O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

– wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku – nie liczy się kolejność składania wniosku,

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gródku

mgr Lilla Gierasimczyk

 

 

Drodzy Rodzice grupy I

Dnia 14.09.2023r (czwartek) o godz. 15.30 zapraszam na zebranie. 

(zebranie odbędzie się w naszej sali)

Wychowawca grupy I Agnieszka Litwin

Drodzy Rodzice przyszłych przedszkolaków z grupy I

W piątek 1 września w godz. 9.00 – 11.00 zapraszamy do przedszkola (do sali wejście obok księgowej), na dzień otwarty.
W tym dniu można przynieść pościel, ubrania i buty na zmianę. Wychowawca grupy I Agnieszka Litwin.

Rok szkolny 2023/24 w Przedszkolu Samorządowym w Gródku rozpoczynamy 4 września 2023r.

Listy dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Gródku i Punktu Przedszkolnego w Załukach w roku szkolnym 2023/24 z podziałem na grupy i wychowawców, wywieszone są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w budynku szkoły  w Gródku i Załukach. 

Postępowanie w razie połknięcia ciała obcego przez wasze dziecko