ramowy rozkład dnia

Przedszkola samorządowego w gródku

06.30 
Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy według zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zajęcia indywidualne, mycie rąk.

08.30 
Śniadanie.

09.00 
Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela.

10.00 
Zabawy, gry, spacery, wycieczki.

11.20 
Przygotowanie do obiadu.

11.30 
Obiad.

12.00 
Dzieci młodsze- leżakowanie. Dzieci starsze- zabawy i zajęcia kierowane przez nauczyciela, czytanie literatury, zajęcia dodatkowe.

14.00 
Podwieczorek.

14.15 
Organizowanie zabaw ruchowych, konstrukcyjnych, dydaktycznych, tematycznych, zabaw według
 własnych zainteresowań, praca wyrównawcza, czynności gospodarczo- porządkowe rozchodzenie się dzieci.