oddziały i kadra

Przedszkola samorządowego w gródku

DYREKTOR – mgr Lilla Gierasimczyk

Przedszkole Samorządowe w Gródku

Oddziały

Kadra pedagogiczna

Kadra niepedagogiczna

Oddział I – 3 latki

Agnieszka Litwin – wychowawca

Alina Hajduczenia

Agnieszka Ławniczuk

Sylwia Gościk – pomoc nauczyciela

Joanna Geneja – woźna oddziałowa

Oddział II – 3, 4 latki

Angelika Fidziukiewicz-
Suchodoła- wychowawca
Laura Marcińczyk
Beata Bućko- nauczyciel
współorganizujący

Ewelina Matus – pomoc nauczyciela

Katarzyna Lewczuk – woźna oddziałowa

Oddział III – 3, 4 latki

Ewa Gasperowicz-wychowawca
Alina Hajduczenia

Kaja Trochimczyk – woźna oddziałowa

Oddział IV – 5 latki

Marta Grucuk- wychowawca
Agnieszka Ławniczuk-
nauczyciel
współorganizujący

Beata Matwiejczyk- woźna
oddziałowa

Oddział V – 5, 6 latki

Justyna Wasilewska
Laura Marcińczyk
Marta Dzienisik- nauczyciel

Emilia Kazberuk – woźna oddziałowa


Punkt Przedszkolny w Załukach

Oddział

Katarzyna Tarasewicz-wychowawca
Laura Marcińczyk

Marta Sokołowska – pomoc nauczyciela


Pozostali pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

Marta Dzienisik – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Ewa Gasperowicz – pedagog specjalny

Joanna Ostapczuk – logopeda

Beata Bućko – logopeda

Ewelina Ostapczuk – psycholog

Laura Marcińczyk– język angielski

ks. Stanisław Kochanowski – religia katolicka

ks. Sławomir Jakimiuk – religia prawosławna

Iwona Pawłuszewicz – kucharz

Wiera Lisowska – kucharz

Anna Ciwoniuk – pomoc kuchenna

Marta Bielenia – główny księgowy

Grażyna Bajko – intendent