Historia

Przedszkola samorządowego w gródku

Przedszkole Samorządowe w Gródku mieści się przy ul. Fabrycznej 8. Organem   prowadzącym jest Gmina Gródek. Organem nadzoru pedagogicznego jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30. Budynek przedszkola dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i otoczony dużym ogrodem, w którym znajduje się plac zabaw. Praca wychowawczo- dydaktyczno – opiekuńcza realizowana jest w pięciu grupach. Każda grupa posiada salę wyposażoną w odpowiednie pomoce i ciekawe kąciki zainteresowań.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna, w efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.