Dzień Kota

Z okazji Dnia Kota w naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka karmy dla
podopiecznych Kotkowa w Podozieranach. Akcja miała na celu uwrażliwianie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz kształtowanie postawy przyjaciela wobec zwierząt. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom , którym los zwierząt nie jest obojętny.
Angelika Fidziukiewicz – Suchodoła